Kim jesteśmy

Najstarsza instytucja usługowa w Polsce. Jest to niekwestionowany atut, który przekłada się bezpośrednio na benefity racjonalne i emocjonalne. Poczta Polska nie ma pod tym względem konkurencji. 

Siłą Spółki jest umiejętność adaptacji do nowych czasów i warunków. Nieustannie ewoluuje. Zmienia się i odpowiada na wyzwania oraz potrzeby kolejnych dekad i epok. Niezmienna pozostaje natomiast misja – służba Polsce i Polakom.  

Zapraszamy na stronę 

Dane Kontaktowe 

mail: kontakt@poczta-polska.pl

telefon: (+48) 438 420 600